h

Gemeenteraad Rijswijk heeft ingestemd met de Metropoolregio

18 december 2013

Gemeenteraad Rijswijk heeft ingestemd met de Metropoolregio

Het was echter geen unaniem besluit. De SP heeft in de diverse vergaderingen over de MRDH consequent tegen gestemd. De voornaamste reden is de democratische legitimiteit ervan die volledig ontbreekt.

Bewoners kunnen niet op de bestuurders stemmen. Inwoners hebben dan ook geen invloed op het bestuur.

Wethouder Mateman gaf feitelijk zelf aan geen voorstander te zijn van de Metropoolregio door zijn wens te uiten dat het advies van de Raad van State
(behoud van het Stadsgewest) beleid zou worden. Helaas was het voor de gemeenteraad slikken of stikken. Het college heeft het voorstel weten door
te drukken door de raad bang te maken voor de gevolgen van tegenstemmen.

Binnen de raad zijn er nog vele vragen maar desondanks is er ingestemd, de SP vraagt zich af waarom de raad, muv GroenLinks, D66 en BvR. met open ogen
heeft zitten slapen terwijl men bij het kruisje tekende....

U bent hier