h

Persbericht 22‐9‐2017

22 september 2017

Persbericht 22‐9‐2017

SP doet niet mee met Rijswijkse gemeenteraadsverkiezingen 2018
 
De SP Rijswijk heeft van het hoofdbestuur geen toestemming gekregen om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Rijswijk.
 
De commissie deelname raadsverkiezingen van de SP heeft met het afdelingsbestuur gesproken en is tot dit besluit gekomen omdat men zich “zorgen maakt over de staat van de afdeling, met name het functioneren van het afdelingsbestuur, het ontbreken van afdelingsverslagen, het vertrek van enkele spilfiguren, de problemen rondom de afdracht en de voortbestaande loyaliteit richting de opgestapte wethouder”.
 
De SP Rijswijk ontkent dat er problemen zijn betreffende de afdracht, zij staan daar nog steeds voor 100% achter, de fractieleden dragen nog steeds trouw hun vergoeding af en zullen dat ook blijven doen. Tevens geven zij aan dat de wethouder niet is opgestapt, hij is geroyeerd.
 
De SP Rijswijk betreurt het besluit en zeker ook dat een van de gronden de loyaliteit aan de wethouder is, een sociaal en bevlogen mens.
 
Extra zuur omdat het niet zeker is dat er een tweede sociaal college in 2018 in Rijswijk geformeerd zal gaan worden.
De volgende raadsperiode zal het huidige sociale beleid behouden en verder uitgebouwd moeten gaan worden. De SP Rijswijk hoopte op een 3e of misschien zelfs 4e zetel en had daar een grote rol in kunnen spelen.
 
Op 21 oktober houdt de SP Rijswijk een ledenvergadering om het besluit van het hoofdbestuur te bespreken.
 
Tevens zal er dan een nieuwe bestuursvoorzitter gekozen gaan worden, de huidige
bestuursvoorzitter Henk van Leeuwen, heeft vanwege de geuite kritiek besloten zijn functie neer te leggen.
 
De afdeling zal zich richten op de toekomst, actieve leden werven en de afdeling weer opbouwen. De fractie zal tot aan de verkiezingen onder de vlag van de SP doorgaan.
 
Eric Schutte, fractievoorzitter SP Rijswijk

Reactie toevoegen

U bent hier