h

SP Rijswijk klaar voor gemeenteraadsverkiezingen

8 januari 2014

SP Rijswijk klaar voor gemeenteraadsverkiezingen

Het was een lange zit afgelopen dinsdag voor de SP
Rijswijk. Op de agenda stond de kieslijst, het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart aanstaande en natuurlijk ook de traditionele nieuwjaarsborrel.

Hoewel de kranten en de overige media met het bericht kwamen dat het zo moeilijk is om gemeenteraadsleden te werven was het voor de SP in Rijswijk geen probleem.
Tussen lijsttrekker Bjorn Lugthart en lijstduwer Cees
Noordermeer zaten nog 19 kandidaten, 21 in totaal.
Na een korte stemronde werd de kieslijst goedgekeurd en gaat de SP Rijswijk met 21 kandidaten de verkiezingen in.

Langer werd er stilgestaan bij de speerpunten van de SP Rijswijk:
1. Armoede bestrijding
2. Betaalbare zorg dichtbij
3. Voldoende betaalbare woningen
4. Benaderbaar gemeentebestuur
5. Behoud van kwaliteit bij de overheveling van de
Rijkstaken
6. Geen fusie met Delft!
7. Bezuinigen waar het kan, investeren waar het
moet.

Er werd serieus gediscussieerd over de programma-onderdelen en na enige aanpassingen werden de speerpunten en het verkiezingsprogramma goedgekeurd. Het verkiezingsprogramma is binnenkort te vinden op de site van SP Rijswijk.

Na afloop was er de traditionele nieuwjaarsborrel. Ook daar gingen de discussies door en werden de plannen gesmeed voor de komende akties. U gaat de SP tegenkomen, niet enkel op straat maar ook daar waar gesproken gaat worden over de grote klussen die er aan gaan komen zoals de WMO.

Reactie toevoegen

U bent hier