h

Een sociaal geluid in het kadernota debat

15 juli 2017

Een sociaal geluid in het kadernota debat

Foto: eric schutte

Tijdens het kadernota debat op dinsdag 4-7-2017 sprak onze fractievoorzitter, Eric Schutte, het college toe om een sociaal geluid te laten horen. Tijdens de gesprekken met mensen in de wijk, op straat of in de supermarkt kwamen namelijk nog genoeg problemen en onderwerpen naar voren waar de Rijswijkers graag verbetering in zouden zien. Hieronder volgt een deel van die verbeterpunten die de SP voor Rijswijk heeft genoemd.

Bij publieke dienstverlening  vraagt de SP om meer maatwerk en een meer klantgerichte benadering; het gaat om bewoners en niet om nummers. Ook op het gebied van informatievoorziening valt nog veel te verbeteren. Denk hierbij met name ook aan de oudere Rijswijkers.

Ook  wil de SP  aandacht vragen voor het achterlaten van rommel in onze groene natuur, het barbecueën op plekken waar dat niet mag en het dumpen van afval in het algemeen. Wat de SP betreft moet er strenger worden opgetreden,  er is dus werk aan de winkel, liefst normaal betaald werk natuurlijk in de vorm van extra BOA’s. Ook de inzet van extra straatploegen voor het onderhoud van de wegen wordt door de SP ondersteund.

Er heerst ook een stilte rond het openen van een buslijn naar het Reinier de Graafziekenhuis in Delft. Dit is een langgekoesterde wens van vele Rijswijkers en ook van de SP. De SP verwacht van het college dat daar serieus werk van gemaakt wordt, evenals een verbinding naar vliegveld Rotterdam.

De SP ziet het liefste dat de gemeente sociaal ondernemerschap stimuleert. Maar stimuleer ook vrijwilligerswerk, maak mensen verantwoordelijk voor hun omgeving en waardeer dat ook. Vrijwilligerswerk is ook werk, vergeet dat niet. Tevens ziet de SP graag dat er meer bedrijven komen die vaklieden opleiden met zicht op een vaste baan.

Op het gebied van banen wil de SP ook aandacht vestigen op de ZZP-ers. Een groot aantal van hen leeft onder de armoedegrens. Tevens bouwen velen geen pensioen op. Zowel nu als in de toekomst levert dat grote problemen op. Dit probleem lost Rijswijk niet in zijn eentje op, wel roept de SP op om voorzichtig te zijn met het stimuleren van mensen in de WW of bijstand om dan maar ZZP-er te worden. Dat is misschien goed voor de statistieken maar niet voor de personen zelf.

De hoge werkdruk was een van de redenen voor de leraren in het basisonderwijs om actie te voeren.In Rijswijk is dat niet anders. Dit betreft niet enkel de grootte van de klassen maar ook de administratieve druk.

De SP blijft pleiten voor een goede toegang tot zorg en ondersteuning. Dit vraagt om betrokken familie, buren maar ook om laagdrempeligheid. De SP wil het college oproepen om te investeren in laagdrempelige voorzieningen zoals buurthuizen of ontmoetingsplekken.

Ten slotte het Huis van de Stad. In 2003 was de SP al voor renovatie, nu na bijna 15 jaar kan het de SP niet snel genoeg gaan. De SP roept het college op om door te pakken zodat deze schandvlek weer snel de parel van Rijswijk wordt.

Natuurlijk is dit maar een korte samenvatting, de complete tekst vindt u op de site van de gemeente Rijswijk.

Reactie toevoegen

U bent hier